Нормативно-правова база з питань закупівель

Нормативно-правова база з питань закупівель
1. Закони України:

- Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»

- Закон України від 17.07.2020 № 808-IX «Про оборонні закупівлі»

2. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

- Постанова КМУ від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування
електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків»


- Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти»

- Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів
державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок
державного бюджету»

- Постанова КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних
коштів»

- Постанова КМУ від 22.04.2020 № 292 «Про встановлення розміру плати за подання скарги
та затвердження Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через
електронну систему закупівель таїї повернення суб'єкту оскарження»

- Постанова КМУ від 27.12.2018 № 1216 «Про особливості створення та діяльності
централізованих закупівельних організацій»

- Розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 846-р «Про визначення держаної установи
«Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією»

- Розпорядження КМУ від 24.03.2021 р. № 233-р. «Про визначення державного підприємства
«Українські спеціальні системи» централізованою закупівельною організацією»

3. Накази, роз'яснення, листи інформативного характеру тощо Уповноваженого органу з
питань закупівель:

4. Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 № 639 "Про затвердження Положення про
порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах"